پارلمان افغانستان در حال بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت

سیاسی

پارلمان افغانستان در حال بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت وحدت ملی است و امروز سه وزیر زن برنامه های خود را ارائه خواهند کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در کابل، در جلسه کاری امروز صبح پارلمان افغانستان، سه وزیر پیشنهادی زن برای ارائه برنامه های خود به مجلس نمایندگان این کشور رفتند.

فریده مهمند، نامزد وزارت تحصیلات عالی، نسرین اوریاخیل، نامزد وزارت کار و امور اجتماعی و سلامت عظیمی، نامزد وزارت مبارزه با مواد مخدر، سه وزیری هستند که اشرف غنی آنها را به پارلمان معرفی کرده است.

همچنین خبر می رسد مدارک تحصیلی و شهروندی سه وزیر پیشنهادی از سوی پارلمان افغانستان تایید نشده است. پیش از این نیز تعداد زیادی از وزیران پیشنهادی دولت، به علت نقص مدارک تحصیلی و داشتن تابعیت دوم از سوی پارلمان تایید نشدند.

عبدالرئوف ابراهیمی، رئیس پارلمان افغانستان در جلسه امروز از دولت تقاضا کرد هرچه سریعتر وزیر پیشنهادی دفاع ملی را معرفی نماید.

چند روز پیش ژنرال محمد افضل لودین به عنوان وزیر پیشنهادی دفاع معرفی شده بود اما به علت اختلافات رهبران دولت وحدت ملی از گرفتن این پست انصراف داد.