دست تاریخی باراک و رائول، سوژه رسانه‌ها شد

کد N786366