ساخت نیروگاه های کوچک هسته ای در جنوب کشور

بهروز کمالوندی, نیروگاه هسته ای

معاون سازمان انرژی اتمی گفت: این سازمان قصد دارد در جنوب کشور نیروگاه های کوچک «آب شیرین کن» بسازد. ساخت این نیروگاه ها در دستور کار است و طی سال های آینده محقق خواهد شد.

بهروز کمالوندی روز شنبه در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار سیاسی ایرنا افزود: باید به آینده فکر کنیم و برنامه ریزی خوبی داشته باشیم تا بتوانیم طی 10 تا 15 سال، هم تولید کننده سوخت باشیم و هم در بحث نیروگاهی به خصوص در بحث نیروگاه های کوچک گام برداریم.
وی ادامه داد: ما هنوز در مورد نیروگاه های بزرگ کار داریم اما در نیروگاه های کوچک کار را شروع کردیم و آن را جلو می بریم.
سخنگوی سازمان انرژی اتمی با بیان اینکه مسایل سوخت نیروگاه های بزرگ به صورت جدی دنبال می شود، گفت: در حال حاضر دنیا به سمت ساخت نیروگاه های کوچک حرکت می کند چرا که این نیروگاه ها می تواند موارد استفاده مختلفی داشته باشد.
کمالوندی اظهارداشت: البته نیروگاه های بزرگ استفاده خودش را دارد اما دو یا سه نیروگاه کوچک می تواند کنار هم قرار بگیرد و یک نیروگاه متوسط شود و یا در جایی که نیاز کمتر است نیروگاه کوچک مورد استفاده قرار بگیرد.
وی با اشاره به قرارداد جمهوری اسلامی ایران و روسیه برای ساخت دو واحد نیروگاه اتمی در بوشهر افزود: همکاری ما با شرکت روس اتم خوب پیش می رود و هیاتی از روس اتم، اول اردیبهشت به تهران می آیند.
معاون سازمان انرژی اتمی گفت: در سفر هیات روس اتم به تهران مذاکرات برای همکاری های مشترک در بحث ساخت دو نیروگاه اتمی و تولید سوخت ادامه خواهد داشت.
کمالوندی تاکید کرد: بطور قطع در طول امسال کلنگ زنی ساخت دو نیروگاه اتمی در بوشهر را شاهد خواهیم بود.
کد N786320