محاصره نیروهای مرزی شرق افغانستان توسط طالبان

سیاسی

برخی منابع اطلاع دادند از حدود یک ماه پیش، طالبان نیروهای مرزی ولایت کنر را در محاصره قرار داده اند و در حال حاضر مرزبانان این ولایت شرقی با مشکل کمبود غذا و دارو مواجهند.

به گزارش خبرنگار مهر در افغانستان، گفته شده حتی مجروحان نیز برای مداوا مجبور می شوند به نیروهای مرزی پاکستان مراجعه کنند.

حاجی دین محمد، رییس شورای ولایتی کنر با تایید این موضوع گفت این مساله را با وزارت کشور در میان گذاشته است.

کنر از ولایت های ناامن افغانستان محسوب می شود و در حال حاضر تهدیدهای طالبان در این ولایت افزایش یافته است.