قطع برق پایتخت آمریکا را در خاموشی فرو برد

سیاسی

شب گذشته قسمت هایی از کاخ سفید و برخی از مهمترین نهادهای دولتی آمریکا در خاموشی فرو رفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، قطع برق بخش هایی از پایتخت آمریکا را در خاموشی فرو برد. این واقعه که گفته می شود علت آن خرابی در نیروگاه برق ایالت «مریلند» گزارش شده است موجب تخلیه چند موزه اصلی شهر و به ویژه خاموشی در چند ساختمان دولتی مهم و قسمت هایی از کاخ سفید شد.

وزارتخانه های امور خارجه و دادگستری آمریکا نیز جزء نهادهایی بودند که برای چند ساعتی از روشنایی برق محروم شدند و  جلسه مطبوعاتی روزانه وزارت خارجه آمریکا به همین دلیل لغو شد.

اگرچه توضیح روشنی درباره علل نقص موجود در نیروگاه برق مریلند ارائه نشده است، وزارت امنیت داخلی آمریکا احتمال هرگونه دخالت گروه های تروریستی را در این واقعه رد می کند.