لغو ممنوعیت سفر همسر فرزند دیکتاتور مخلوع مصر

سیاسی

دادگاهی در مصر امروز سه‌شنبه، ممنوعیت سفر همسر جمال مبارک، فرزند حسنی مبارک را که متهم به دست داشتن در فساد مالی بود، صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، دادگاهی در مصر امروز در ادامه صدور احکام تبرئه برای حسنی مبارک و خانواده وی، حکم لغو ممنوعیت سفر «خدیجة الجمال» همسر جمال مبارک، فرزند دیکتاتور مخلوع مصر را صادر کرد.

گفتنی است پیش از این، خدیجة الجمال به اتهام همکاری با جمال مبارک در پول شویی و سوء استفاده از اموال دولتی ممنوع السفر شده بود.