مهمترین نقاط قوت و ضعف بیانیه لوزان از زبان حسن بهشتی پور

حسین بهشتی پور کارشناس مسائل سیاسی در برنامه نقد و بررسی توافق لوزان در شبکه خبر به حمایت از تیم مذاکره کننده پرداخت، اما گفت باید به موضوع اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی هم در توافق نهایی دقت کرد.

مهمترین نقاط قوت و ضعف بیانیه لوزان از زبان حسن بهشتی پورحسین بهشتی پور کارشناس مسائل سیاسی در برنامه نقد و بررسی توافق لوزان در شبکه خبر به حمایت از تیم مذاکره کننده پرداخت، اما گفت باید به موضوع اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی هم در توافق نهایی دقت کرد.

 

 

 

 

 

 

2929

کد N782987