بیانیه کاخ سفید درباره لغو تحریم ها علیه ایران

بیانیه کاخ سفید, لغو تحریم های ایران

دولت آمریکا اعلام کرد درخواست این کشور برداشتن چندمرحله ای تحریم ها علیه ایران است البته درباره جزئیات آن مذاکره خواهد شد.

عصر ایران: دولت آمریکا اعلام کرد درخواست این کشور برداشتن چندمرحله ای تحریم ها علیه ایران است البته درباره جزئیات آن مذاکره خواهد شد.


دولت آمریکا اضافه کرد برداشتن تحریم ها در یک نقطه به صورت مشروط ممکن خواهد بود.

به نوشته خبرگزاری رویترز، سخنگوی کاخ سفید گفت: ابهامی درباره درخواست آمریکا برای برداشتن تحریم ها از ایران در چند مرحله در توافق نهایی هسته ای وجود ندارد اما درباره جزئیات آن مذاکرات خواهد شد.

جوش ارنست ادامه داد: موضع آمریکا این نیست که همه تحریم ها علیه ایران باید از روز نخست برداشته شود.

سخنگوی کاخ سفید ادامه داد: واشنگن می خواهد تعهد مستمر ایران را با آغاز برداشتن تحریم ها ببیند.

وی افزود: آمریکا می تواند نقطه ای را پیش بینی کند که می توان در آن، تحریم ها را برچید اما فقط پس از تعهد مستمر و در دوره طولانی ایران.

رویترز نوشت: توافق درباره چارچوب توافق نهایی (توافق یا بیانیه لوزان) گام بزرگ در مسیر توافق نهایی است اما این چارچوب شامل زمان و میزان برداشته شدن تحریم ها نیست.

ارنست مونیز وزیر انرژی امریکا هم روز دوشنبه گفت اختلافات در به تصویر کشیدن توافق هسته ای از سوی دو طرف نه اختلاف بر سر محتوا بلکه مربوط به بخشی است که هر طرف بر آن متمرکز می شود.

وی افزود:‌ بدون شک هم اکنون روایت متفاوتی وجود دارد اما با متن مکتوب تعارضی ندارد.

تحریم های ضدایرانی آمریکا به دو بخش دولت و کنگره آمریکا قابل تقسیم بندی هستند. دولت آمریکا می تواند بلافاصله تحریم های صادر شده از سوی وزارتخانه های این کشور را لغو کند اما تحریم های کنگره نیازمند اقدام این نهاد است.


با این حال رئیس جمهور آمریکا می تواند با فرمان خود تحریم های کنگره علیه ایران را تعلیق کند و این تعلیق را تا زمان اقدام کنگره برای لغو تحریم های خود تمدید کند.


مقامات دولت ایران گفته بودند که دولت آمریکا در ابتدا تحریم های اعمال شده از سوی کنگره را تعلیق و سپس با اقدام کنگره، این تحریم ها لغو خواهند شد. دولت آمریکا همزمان تحریم های صادر شده از سوی وزارتخانه های این کشور را لغو خواهد کرد.
کد N782919