واکنش اکثریت مجلس به نمایندگان انگشت شمار دلواپس

تیم مذاکره کننده هسته ای در مجلس, محمد جواد ظریف, ظریف در مجلس

نماینده شوشتر در مجلس گفت گروهی خاص از نمایندگان مجلس به سخنان محمد جواد ظریف در جلسه غیرعلنی اعتراض کردند که با نکوهش اکثریت مجلس روبرو شدند.

محمدسادات ابراهیمی  درباره جزییات غیرعلنی مجلس که با حضور وزیر امورخارجه و اعضای تیم هسته ای در حال برگزاری است، افزود: در ابتدای این جلسه علی اکبر صالحی رییس سازمان انرژی اتمی توضیحاتی را درباره مسایل فنی و صنعت هسته ای به نمایندگان ارایه کرد.

وی گفت: محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه و علی اکبر صالحی رییس سازمان انرژی اتمی درجلسه غیرعلنی امروز مجلس توضیحاتی را در مورد نتایج نشست لوزان سوئیس به نمایندگان ارایه کردند که این توضیحات مورد موافقت اکثریت قرار گرفت.

نماینده شوشتر اضافه کرد: در ادامه محمد جواد ظریف وزیر امورخارجه و رییس هیات مذاکره کننده هسته ای ایران توضیحاتی را در مورد سیاست های 1+5 و چگونگی انجام تعهدات از سوی 1+5 به نمایندگان ارایه کرد. ظریف بیان کرد که « نتایج کنونی با حساسیت و هوشیاری به دست آمده است».

سادات ابراهیمی خاطرنشان کرد: در هنگام این صحبت ها چند نماینده از گروهی خاص اعتراضاتی داشتند که اعتراض آن ها مورد نکوهش اکثریت مجلس قرار گرفت. کلیات مجلس با سخنان ظریف و صالحی موافق است.
کد N782860