اعلام رسمی پیروزی رئیس جمهور فعلی ازبکستان در انتخابات

خبرگزاری صدا و سیما نوشت:

کمیسیون مرکزی انتخابات ازبکستان روز دوشنبه اعلام کرد اسلام کریم‌اف، رئیس جمهور فعلی این کشور بار دیگر به ریاست جمهوری ازبکستان انتخاب شد.
این کمیسیون تصریح کرد کریم‌اف در انتخابات ریاست جمهوری 90/39 درصد آرا را به دست آورده است.
به گزارش خبرگزاری شین‌هوا از تاشکند، طبق قوانین ازبکستان، نامزدی که در انتخابات ریاست جمهوری بیش از 50 درصد آرا را به دست آورد به ریاست جمهوری این کشور آسیای میانه انتخاب می‌شود.
طبق اصلاحیه‌ قانون اساسی ازبکستان که در سال 2011 به تصویب رسید دوره ریاست جمهوری در این کشور از 7 سال به 5 سال کاهش یافته است و با این ترتیب دوره جدید ریاست جمهوری کریم‌اف 5 سال خواهد بود.

52261

کد N782794