ارائه برنامه های وزرای پیشنهادی دولت افغانستان در پارلمان

سیاسی

از فردا ارائه برنامه وزیران پیشنهادی دولت افغانستان در پارلمان این کشور آغاز می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در کابل، به گفته محمد نذیر احمدزی، معاون دوم پارلمان افغانستان، اسناد تحصیلی شش وزیر پیشنهادی دولت تأیید شده و اسناد ۱۰ نامزد دیگر در حال بررسی است.

همچنین اعضای پارلمان افغانستان اصرار دارند که به وزیران دو تابعیتی رای اعتماد نخواهند داد. معاون دوم پارلمان می گوید در این خصوص با وزارت خارجه مکاتبه داشته اند و تا فردا معلوم می شود در میان وزیران پیشنهادی افراد دارای دو تابعیت وجود دارد یا خیر.