نامه ۸۱ نماینده به رئیس جمهور در خصوص وضعیت معیشت معلمان

کمیسیون اجتماعی,معلم

خانه ملت نوشت:

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از نامه 81 نفر از نمایندگان به رئیس جمهور در خصوص وضعیت معیشت معلمان خبر داد.

ایرج عبدی افزود: این نامه به امضای 81 نفر از نمایندگان رسیده است که در آن نمایندگان خواستار رسیدگی به وضعیت معیشت معلمان شده اند.

نماینده مردم درود و ازنا در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: با توجه به نگرانی های جامعه فرهنگیان و تفاوت حقوقی که بین آنها ایجاد شده است از رئیس جمهور طی نامه ای درخواست شده تا به وضعیت آنها رسیدگی کند.

این نماینده مردم در مجلس نهم، تصریح کرد: رسیدگی عاجل به وضعیت حقوق فرهنگیان و وضعیت معیشت آنها امری بدیهی است که باید به آن توجه شود؛ با توجه به آنکه فرهنگیان قشر زحمتکش جامعه هستند و تحصن آنها نشان دهنده آن است که نگرانی های زیادی در این خصوص دارند؛ لذا باید رئیس جمهور ورود پیدا کرده و با تشکیل کارگروهی، به این مهم رسیدگی کند.

 

23503

کد N780965