فرانس 24 تحلیل کرد:

علت ارائه تفاسیر متفاوت ایران و آمریکا از بیانیه لوزان

سیاسی

شبکه فرانسه 24 علت تفسیرهای متفاوت ایران و آمریکا از بیانیه لوزان را متقاعد کردن منتقدان داخلی در هر دو کشور خواند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه فرانس 24 به اظهارات و تفاسیر متفاوت روزهای اخیر مقامات ایرانی و کاخ سفید پرداخت.

در این گزارش  به اختلاف نظر مقامات ایران و آمریکا درباره لغو تحریم های ایران و نحوه لغو آنها پرداخته شده و آمده است که آمریکا می گوید در صورتی که ایران به تعهداتش عمل کند تحریم های ایران تعلیق خواهند شد و در صورت تخطی ایران از تعهداتش تحریم ها به حالت اول بر خواهند گشت در صورتی که محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران این مسئله را رد می کند و می گوید همتای آمریکایی اش واژه «برداشتن» و «خاتمه دادن» را جابه جا استفاده می کند.

این شبکه به نقل از یک دیپلمات آمریکایی مدعی شد که دو طرف ایران و آمریکا از آنجا که می دانند در داخل باید به انتقادات زیادی پاسخگو باشند لذا هماهنگ کرده اند تا حرف های متفاوتی بزنند و این یک استراتژی سیاسی است.