اهانت به ظریف از طریق انتشار پوستر و تصویر

خبرگزاری آریا نوشت:

پس از پايان مذاکرات هسته اي در لوزان منتقدان پوسترهايي طراحي شده که ماهيت ضد ظريف دارد و در اغلب آنها برخوردهايي تقريبا توهين آميز با مذاکره کننده ارشد کشورمان صورت گرفته است. اقدامي که البته براي اولين بار نيست که تجربه مي شود. محمد جواد ظريف در ادوار قبلي مذاکرات با پوسترهايي اين چنين در فضاي مجازي روبرو شده و با اندکي تخفيف در سطح شهر نيز با تابلوهايي مواجه شده بود که نيمي از صورت بريده شده او را مقابل يک فرد آمريکايي در حال مذاکره به شکلي خاص نشان مي داد.

 علاوه بر انتشار پوسترهاي توهين آميز درباره محمد جواد ظريف اين روزها بارديگر منتقدان در فضاي مجازي اقدام به انتشار تصاوير توهين آميزي درباره وزير امورخارجه کشورمان کرده اند در برخي از اين تصاوير محمد جواد ظريف را با مقامات دوران قاجار مقايسه کرده اند و در برخي ديگر او را در مواجهه با وزير امورخارجه آمريکا به شکلي تحقير آميز به تصوير کشانده اند.

اين تخريب ها در حالي صورت مي گيرد که مقام معظم رهبري در اولين سخنراني سال جديد در مشهد تاکيد کردند:«اين که عده اي نسبت به يک مسئله مهم کشور، دلواپسي و دغدغه داشته باشند، جرم نيست و هيچ مانعي ندارد اما اين نبايد به معناي متهم کردن و ناديده گرفتن زحمات و خدمات باشد».

1717

 

کد N780838