تخلیه ۹۶ روستای مرزی عربستان

سیاسی

منابع سعودی از تخلیه ۹۶ روستای مرزی عربستان از بیم نفوذ نیروهای مردمی یمن به داخل مرزهای عربستان خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الحیات با انتشار خبری اعلام کرد که عربستان سعودی از ترس نفوذ نیروهای مردمی یمن به داخل مرزهای عربستان ۹۶ روستا را در نزدیکی مرزهای خود تخلیه کرده است.

از سوی دیگر در پی حملات عربستان به یمن که با همراهی کشورهای عربی و غیر عربی صورت می گیرد، الجزایر و عراق در تلاش هستند تا شهروندان خود را از عربستان سعودی خارج کنند.