کدامیک از تحریمهای امریکا و اروپا علیه ایران برداشته می شود؟

فرارو نوشت:

برخی از مهمترین تحریم‌هایی که خارج از شورای امنیت وضع شده‌اند ودر صورت توافق نهایی لغو می شوند به شرح زیر است:

17302

کد N780052