ابراز همدردی سخنگوی وزارت خارجه با بازماندگان حادثه غرق کشتی روسی

سیاسی

سخنگوی وزارت خارجه مراتب تسلیت دولت و ملت ایران را با ملت روسیه به خاطر حادثه غرق شدن کشتی روسی اعلام کرد.

به گزارش مهر سخنگوی وزارت امور خارجه با اظهار تاسف از حادثه غرق شدن کشتی ماهیگیری روس، مراتب تسلیت دولت و ملت ایران را با دولت و ملت روسیه اعلام و با بازماندگان این حادثه ابراز همدردی نمود.

بر اساس این گزارش شمار جان باختگان غرق یک کشتی ماهیگیری روسی در غرب اقیانوس آرام به ۵۴ نفر افزایش یافت و ۱۵ نفر نیز همچنان مفقود هستند.