هیئت غیر دولتی یمنی:

هدف تجاوز به یمن به زانو درآوردن مردم آن است

سیاسی

هیئت هماهنگی سازمانهای غیر دولتی یمنی حمایت از حقوق کودکان ضمن درخواست از محافل بین المللی برای توقف حملات رژیم سعودی به این کشور به اهداف این تجاوز آشکار اشاره کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری یمن، هیئت هماهنگی سازمانهای یمنی غیر دولتی حمایت از حقوق کودکان تجاوز سعودی به اراضی یمن و کشتار کودکان و زنان و تخریب زیر ساختهای این کشور را محکوم کرد.

در بیانیه این هیئت ضمن ابراز انزجار از حملات سعودی که افراد بی گناه از جمله زنان و کودکان را می کشند آمده است: این حملات ددمنشانه نقض آشکار قوانین و اصول بین الملل است به ویژه که در این حملات زیر ساخت ها و مناطق مسکونی هدف قرار می گیرد.

هیئت مذکور بیان کرد: این اقدامات با هدف به زانو درآوردن یمنی ها و تن دادن آنها به خواسته های خارجی هاست.این تجاوز مغایر ماده دوم منشور سازمان ملل درباره احترام به حاکمیت کشورهاست.

هیئت هماهنگی سازمانهای غیر دولتی حمایت از حقوق کودکان یمن از محافل حقوقی بین المللی و همه آزادگان دنیا خواست که تحرک جدی انجام دهند. و از کشورهای عربی و اسلامی خواست که به رژیمهای خود برای مشارکت نکردن در تجاوز وحشیانه به ملت عرب فشار آورند.