سفیرسابق ایران در فنلاند در گفتگو با مهر:

«لغو» تحریم‌ها تنها با مصوبه شورای امنیت/ تبعات «تعلیق» تحریم‌ها

سیاسی

سیدرسول موسوی با بیان اینکه اگر طرف مقابل ما تصمیم بگیرد که تحریم ها را تعلیق»کند برای همه کشورها الزام آور نخواهد شد گفت:تنها مصوبه شورای امنیت سازمان ملل می‌تواند کشورها را ملزم به لغو تحریم ها کند.

رسول موسوی سفیر سابق ایران در فنلاند و رئیس اسبق مرکز مطاالعات وزارت امور خارجه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ضرورت لغو همه تحریم های شورای امنیت سازمان ملل اظهار کرد: برای لغو تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل نیاز داریم که این شورا مجددا قطعنامه ای را تصویب کند و این موضوع اساسا ربطی به تصمیمات ما و طرف مقابل با امضای یک توافق ندارد.

وی افزود: اگر قرار باشد تحریم های مصوب شورای امنیت سازمان ملل کنار گذاشته و لغو شود باید قطعنامه دیگری از سوی همین شورا مورد تصویب قرار گیرد چراکه بدون تصویب یک قطعنامه جدید لغو تحریم‌ها برای دیگر کشورها الزام آور نخواهد بود.

موسوی گفت: اگر ما به دنبال لغو تحریم های شورای امنیت سازمان ملل هستیم حتما باید این موضوع را از خود شورای امنیت دنبال کنیم زیرا این بحث مخصوص امروز نیست بلکه همان زمانی که اولین قطعنامه‌های تحریمی شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران تصویب شد، ما اعلام کردیم که تنها خود شورا باید این تحریم‌ها را با صدور قطعنامه ای دیگر لغو کند.

سفیر سابق ایران در فنلاند تاکید کرد: باید بگویم این موضوع یک بحث حقوقی در چارچوب فصل هفتم منشور سازمان ملل است و برای لغو تحریم های برخی کشورها همچون عراق نیز همین پروسه طی شده است.

وی با بیان اینکه برخی اظهارات بیرون میز مذاکرات جهت فضاسازی درون مذاکرات مطرح می‌شود خاطر نشان کرد: طرف مقابل ما در مذاکرات گاهی سخنانی را مطرح می‌کند که نمی‌شود الزاما گفت همان مباحثی است که در درون مذاکرات طرح شده است.

موسوی ادامه داد: طرف مقابل ما مسلما به دنبال این است که تحریم ها را تا جایی که می‌شود لغو نکند اما ما به دنبال لغوتحریم‌ها با همان مکانیزمی که تصویب شده بود هستیم تا برای همه کشورها الزام آور شود.

رئیس اسبق مرکز مطاالعات وزارت امور خارجه با تاکید بر اینکه وقتی شورای امنیت سازمان ملل در چارچوب فصل هفتم قطعنامه ای را تصویب کند، آن قطعنامه برای همه الزام آور خواهد شد گفت: اما اگر طرف مقابل ما در مذاکرات خودشان تصمیم بگیرند که تحریم ها را «تعلیق» بکنند، صرفا برای آن کشوری که داوطلبانه پذیرفته است قابل اجراست درصورتیکه این موضوع برای دیگر کشورها الزام‌آور نیست.

وی افزود: اینکه ایران اصرار دارد تحریم ها «لغو» بشود و نه «تعلیق» به این دلیل است که برای همه کشورهای اجرا کننده تحریم الزام آور شود.

سفیر سابق ایران در فنلاند تصریح کرد: اگر بخواهند طبق یک توافق تحریم‌ها را تعلیق کنند امکان دارد یک کشور بگوید من توافق را اجرا می‌کنم و یک کشور دیگر بگوید من آن را اجرا نخواهم کرد درحالی که اگر مصوبه شورای امنیت سازمان ملل را داشته باشیم برای همه این کشورها عدم اجرای تحریم الزام‌آور خواهد شد.