فیلمی از صحنۀ تیراندازی مقابل سازمان امنیت ملی آمریکا

نگهبان‌های مستقر در مقابل سازمان امنیت ملی آمریکا روز دوشنبه به طرف دو مهاجمی که قصد داشتند خودرویی را به درب ورودی این سازمان بکوبانند، شلیک کردند که بر اثر آن یک نفر کشته و فرد دیگر به شدت زخمی شد.

فیلمی از صحنۀ تیراندازی مقابل سازمان امنیت ملی آمریکانگهبان‌های مستقر در مقابل سازمان امنیت ملی آمریکا روز دوشنبه به طرف دو مهاجمی که قصد داشتند خودرویی را به درب ورودی این سازمان بکوبانند، شلیک کردند که بر اثر آن یک نفر کشته و فرد دیگر به شدت زخمی شد.

 

 

 

 

5252

کد N777110