هشدار پارلمان افغانستان به دولت در خصوص آزادی ۳۱ گروگان هزاره

سیاسی

پارلمان افغانستان دولت را متهم به بی توجهی در مورد ۳۱ گروگان شیعه می کند و معتقد است اگر به این مساله توجهی صورت نگیرد ممکن است کشور با یک بحران بزرگ روبرو شود.

به گزارش خبرنگار مهر در کابل، نمایندگان پارلمان افغانستان هشدار دادند که اگر به وضعیت ۳۱ گروگان توجهی نشود، ممکن است همان اتفاقی که در یمن افتاد در افغانستان نیز تکرار شود.

ذکریا ذکریا عضو پارلمان افغانستان در ادامه سخنانش افزود: اگر دولت افغانستان با این مساله جدی برخورد نکند، این خطر وجود دارد که برخی از مردم از ترس داعش مسلح شوند و کار به جایی برسد که تهدید سیاسی در تمام افغانستان به وجود آید.

نمایندگان پارلمان افغانستان از دولت خواستند تا هرچه سریعتر وضعیت ۳۱ گروگان هزاره را روشن نمایند. پارلمان معتقد است دولت در این زمینه بی توجه است و به سرنوشت گروگان ها اهمیتی نمی دهد.

۳۱ مسافر از شیعیان هزاره بیش از یک ماه پیش توسط افراد مسلح ناشناس در ولایت زابل ربوده شدند و تاکنون هیچ اطلاعی از آنان در دست نیست.