اکثریت مردم آمریکا موافق توافق هسته ای با ایران هستند

سیاسی

نتایج یک نظر سنجی در آمریکا نشان می دهد که اکثریت مردم این کشور خواهان توافق هسته ای با ایران هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واشنگتن پست، نتایج نظر سنجی انجام شده توسط واشنگتن پست و شبکه ای بی. سی نیوز نشان می دهد که اکثریت مردم آمریکا خواهان توافق هسته ای با ایران هستند.

بر اساس این نظرسنجی ۵۹ درصد مردم آمریکا با توافق هسته ای که بتواند در قبال لغو تحریم های عمده اقتصادی ایران برنامه هسته ای ایران را محدود کند موافق هستند.

همچنین در عین حال در این گزارش آمده است که از هر ۱۰ آمریکایی ۶ نفر گفته اند مطمئن نیستند که توافق هسته ای که با آن موافق هستند بتواند فعالیت هسته ای ایران را متوقف کند.