طالبان افغانستان خواستار انجام مذاکرات صلح با دولت شد

ایرنا نوشت:

یکی از شخصیت های برجسته طالبان افغانستان روز دوشنبه اعلام کرد درصورتی که تلاش های جاری برای انجام مذاکرات صلح میان دولت کابل و طالبان به شکست بیانجامد، شخصا برای کمک به روند صلح وارد عرصه خواهد شد.
با وجود تلاش زیاد دولت کابل به ریاست محمد اشرف غنی برای انجام مذاکرات صلح با طالبان افغانستان و نیز تلاش های پاکستان برای کمک به انجام این مذاکرات، شواهد حاکی از آن است که این تلاش ها تا کنون چندان موفق نبوده است و چشم انداز روشنی برای موفقیت آمیز بودن این مذاکرات وجود ندارد.

'آقا جان معتصم' رییس سابق کمیته سیاسی طالبان افغانستان و از افراد نزدیک به ملاعمر رهبر طالبان افغانستان، در گذشته نیز نقشی فعال برای محقق کردن مذاکرات صلح میان طالبان و دولت افغانستان ایفا کرده است.

وی یکی از حامیان اصلی این مذاکرات است و معتقد است طالبان باید با دولت کابل به مصالحه برسد.

آقا جان معتصم که در دوران حکومت طالبان در افغانستان، وزیر اقتصاد و دارایی وقت این کشور بود، گفته است: روند جاری برای انجام مذاکرت صلح میان طالبان و دولت افغانستان فرصتی است که نباید آن را از دست داد. اگر این فرصت از دست برود، صلح و ثبات در افغانستان و منطقه در معرض تهدید قرار خواهد گرفت.

بعد از روی کار آمدن دولت جدید افغانستان به ریاست محمد اشرف غنی در سال 1393، تلاش ها برای آغاز مذاکرات صلح میان طالبان افغانستان و دولت کابل از سرگرفته شد و پاکستان که تمایل زیادی به انجام این مذاکرات و صلح میان طالبان و افغانستان دارد، تلاش زیادی برای محقق شدن این مذاکرات صلح انجام داده است.

49261

کد N776805