واکنش افخم به ادعاهای مطروحه درباره جزایر سه‌گانه ایرانی در نشست اتحادیه عرب

جزایر سه گانه ایران, سخنگوی وزارت امور خارجه

سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به اظهارات مطروحه در نشست اتحادیه عرب تأکید کرد که جزایر سه‌گانه بخش لاینفک سرزمین ایران است و تمامی اقدامات انجام گرفته در جزایر مزبور، در چارچوب حقوق حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران صورت پذیرفته است.

تسنیم نوشت:
سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به اظهارات مطروحه در نشست اتحادیه عرب تأکید کرد که جزایر سه‌گانه بخش لاینفک سرزمین ایران است و تمامی اقدامات انجام گرفته در جزایر مزبور، در چارچوب حقوق حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران صورت پذیرفته است.

مرضیه افخم، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران،‌ در خصوص ادعاهای مطروحه درباره جزایر سه گانه ایرانی در نشست اتحادیه عرب در شرم الشیخ گفت: "تکرار مداخله جویانه در قبال حاکمیت جمهوری اسلامی ایران بر جزایر تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی ، هیچگونه تاثیری بر واقعیت‌های موجود حقوقی و تاریخی نداشته و نخواهد داشت."

مرضیه افخم تاکید کرد: "این جزایر بخش لاینفک سرزمین ایران است و تمامی اقدامات انجام گرفته در جزایر مزبور، در چارچوب حقوق حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران صورت پذیرفته است."

سخنگوی وزارت امورخارجه افزود: "جمهوری اسلامی ایران همواره سیاست مودت و حسن همجواری با کلیه کشورهای همسایه مبتنی بر عدم مداخله در امور داخلی و احترام متقابل را در اولویت سیاست‌های خود قرار داده و برای گسترش و تعمیق مناسبات دوستانه‌، هیچگونه محدودیتی قائل نیست و از تعامل سازنده و همکاری‌های گسترده و همه جانبه استقبال می‌نماید."
کد N776694