ایندیپندنت: عربستان می خواهد قدرت خود را احیا کند

سیاسی

عربستان سعی دارد تا خود را به عنوان ژاندارم منطقه معرفی کند تا بلکه بتواند بخشی از تصمیمات اشتباه خود را در منطقه جبران نماید

روزنامه انگلیسی ایندیپندنت نوشت: نهایی شدن تشکیل نیروی مشترک عربی در اجلاس شرم الشیخ مصر در واقع در محور عربستان دور می زند تا این کشور قدرت از دست رفته خود را در منطقه جبران کند.

ایندیپندنت در ادامه نوشت : در پی اختلاف حاکمان آل سعود در نحوه اجرای سیاست های خارجی و تحلیل رفتن تدریجی نفوذ عربستان در منطقه، تصمیماتی در این خصوص اتخاذ شده که یک از آنها حمله به یمن است.

این روزنامه در ادامه افزود: در این میان عربستان سعی دارد تا خود را به عنوان ژاندارم منطقه معرفی کند تا بلکه بتواند بخشی از  تصمیمات اشتباه خود را در منطقه جبران نماید و اهداف از دست رفته خود که از سیاست خارجی انتظار داشت را زنده کند.