ظریف چه سرگرمی هایی دوست دارد؟

محمدجواد ظریف

فرصت خواندن رمان ندارم و گاهی وقت‌ها کتاب‌های تئوریک مرتبط با کارم را مطالعه می‌کنم.

محمدجواد ظریف در گفتگو با ویژه نامه نوروزی روزنامه ایران:

-فرصت خواندن رمان ندارم و گاهی وقت‌ها کتاب‌های تئوریک مرتبط با کارم را مطالعه می‌کنم. در حال حاضر بیشتر وقت‌ها هنگامی که صبح سحر بیدار می‌شوم مقالات متعددی می‌خوانم و فرصت برای خواندن کتاب ندارم.

-آخرین فیلمی که دیده‌ام فیلم محمد رسول‌الله بوده است و قبل از آن هم فیلم رستاخیز. یکی از این فیلم‌ها را پارسال دیدم یکی هم امسال طبق ضرب المثل «این عید پلو اون عید پلو»
کد N776367