یک مقام آمریکایی:

توافق گام به گام و مرحله به مرحله خواهد بود

سیاسی

یک مقام آمریکایی در گفتگو با بی بی سی مدعی شده است که توافق هسته ای میان ایران وگروه ۱+۵ گام به گام و مرحله به مرحله خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، یک مقام آمریکایی که نامش فاش نشده به شبکه بی بی سی گفته که توافق به صورت تدریجی وگام به گام خواهد بود.

بر این اساس محدودیتها بر برنامه غنی سازی اورانیوم ایران دفعتاً نبوده و به صورت تدریجی صورت می گیرد و در مقابل برداشته شدن تحریمها نیز در فرایندی تدریجی و گام به گام صئرت خواهد گرفت

مذاکرات میان ایران وگروه ۱+۵ برای رسیدن به توافق سیاسی در شهر لوزان سوئیس در جریان است و طرفین برای رسیدن به این توافق تا پایان ماه جاری میلادی یعنی ماه مارس مهلت دارند.