ابراز خوشبینی رسانه های روسی نسبت به موفقیت مذاکرات لوزان

سیاسی

رسانه های روسی افزایش احتمال موفقیت در روند مذاکرات هسته ای خبر داده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر «راشاتودی» نوشت در روند مذاکرات هسته ای میان ایران و کشورهای ۱+۵ که از روز شنبه آغاز شد پیشرفت مشاهده می شود.

خبرگزاری «ایتار تاس» نیز به نقل از یک منبع ناشناس مدعی شد که انتظار می رود ظرف چند روز آینده گروه های دخیل در مذاکرات بیانیه های سیاسی خود را در زمینه نتیجه توافق اعلام کنند.

این منبع ناشناس در ادامه ادعا می کند: مذاکرات همچنان در جریان است و پیشرفت هایی نیز در این زمینه حاصل شده است. لحظه حساس تصمیم گیری نیز به زودی فرا می رسد و احتمال موفقیت مذاکرات ۹۰ درصد یا بیشتر ارزیابی می شود.

مقامات ایران و کشورهای ۱+۵ با هدف حل اختلاف نظرها در خصوص مذاکرات هسته ای با ایران در  شهر «لوزان» سوئیس به سر می برند.