زنگبار در کنترل ارتش و کمیته مردمی یمن

سیاسی

نیروهای ارتش و کمیته های مردمی وابسته به جنبش انصار الله یمن توانستند شهر زنگبار مرکز استان ابین در جنوب این کشور را به کنترل خود در بیاورند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العالم، نیروهای ارتش و کمیته های مردمی شهر زنگبار مرکز استان ابین را بعد از نبردهای شدید با عناصر مسلح طرفدار عبدربه منصور هادی رئیس جمهور مستعفی و فراری یمن به کنترل خود درآوردند.

طبق این گزارش نیروهای ارتش و کمیته های مردمی شنبه شب وارد شهر زنگبار شدند.

این نیروها از شهر ساحلی شقره که روز جمعه به کنترل خود درآورده بودند، به سمت شهر زنگبار حرکت کردند.

العالم همچنین از وقوع درگیری بین ارتش و کمیته های انقلابی با عناصر مسلح وابسته به رئیس جمهور مستعفی و فراری یمن در چند منطقه از جمله دار سعد، خور مکسر و المنصوره خبر داد.