گزارش خبرنگار اعزامی مهر به لوزان/۲۵

حسین فریدون به مذاکرات پیوست

سیاسی

حسین فریدون ، دستیار ویژه رئیس جمهور به مذاکرات هسته ای لوزان پیوست .

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به لوزان، حسین فریدون ، دستیار ویژه رئیس جمهور به مذاکرات هسته ای لوزان پیوست .