حزب الله لبنان:

عربستان و هم پیمانانش حمله به یمن را پایان دهند

سیاسی

حزب الله لبنان در بیانیه ای از عربستان سعودی و هم پیمانانش خواست که هر چه سریعتر حمله به یمن را پایان دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، حزب الله لبنان در بیانیه ای حملات عربستان سعودی و آمریکا به یمن را محکوم کرد.

در این بیانیه مشارکت برخی کشورهای عربی و غیر عربی در حملات نظامی به یمن و فراهم کردن پوشش سیاسی برای آن محکوم شده است.

در ادامه بیانیه گفته شده است: این ماجراجویی دور از عقل و تدبیر و توجیهات آن از سوی عربستان سعودی، حال و آینده منطقه را در معرض تنش، بحران و خطر قرار می دهد.

حزب الله لبنان اعلام کرد: حمله به یمن تجاوز آشکار به ملتی محسوب می شود که می خواهد خود بدون دخالت کشورهای دیگر چه کشورهای همسایه و چه جهان تصمیم بگیرد.

در ادامه بیانیه از عربستان سعودی و هم پیمانان آن خواسته شده است که فورا و بدون هر گونه پیش شرط به این تجاوز پایان دهند.