سه دلیل عمده برای حمله نظامی عربستان به یمن از نگاه معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور

معاون سیاسی دفتر رئیس جمهوری با اشاره به حمله نظامی عربستان سعودی به یمن سه دلیل عمده برای این اقدام را بر شمرده و توصیه کرده است که اعراب بهتر است راه های منطقی تری را برای رفع نگرانی های خود به کار گیرند.

به گزارش خبرآنلاین به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت دکتر حمید ابوطالبی در صفحه شخصی خود در توئیتر در خصوص این تجاوز آشکار به یمن این سوالات را مطرح کرد ه است که :

آياحمله ثروتمندترين كشورعرب به فقيرترين كشورمنطقه، وكشتاربيگناهاني كه هيچ چيزبراي ازدست دادن ندارند،گامي درجهت حفظ امنيت وثبات منطقه است؟

آيا اين باور اتحاديه عرب كه حمله نظامي به جهت عدم پذيرش مذاكره تحت سيطره عربستان توسط حوثي هااجتناب ناپذيراست،مشروعيت حمله را توجيه مي كند؟

آيا عربستان مي تواند اقدامات متناقض خود درحمايت از تحولات مصر پس از مرسي ازيكسو را با حمايت ازرييس جمهور يمن ازسوي ديگر، توجيه منطقي كند؟

معاون سیاسی دفتر رئیس جمهوری معتقد است نگراني عربستان ومصر، ناشي ازسه تحول عمده درآن كشورها است : نخست، ضرورت ايجاد دوباره وحدت ملي، ازطريق درگيري نظامي با حمله به يمن. دوم، ضرورت ايجاد هارموني در سياست خارجي بحراني عربستان با اقدامات ناهماهنگ وضد ونقيض ازطريق قدرت نمايي بحران آفرين ؛ و سوم ضرورت رفع نگراني هاي امنيتي داخلي ازطريق امنيت زدايي منطقه اي.

ابوطالبی در پایان توصیه کرده است اعراب بهتر است راههاي منطقي تري براي رفع اين نگراني ها بكارگيرند؛ راههايي كه لزوما ازدهانه توپ وپروازهواپيماهاي جنگي نمي گذرد.

4949

 

کد N774514