سوریه پهپاد جاسوسی آمریکا را سرنگون کرد

کد N771470