مذاکرات صلح افغانستان؛ محور اصلی گفتگوهای اشرف غنی و ملک سلمان

سیاسی

اشرف غنی خواستار نقش عربستان سعودی در گفتگوهای صلح افغانستان با طالبان است تا این کشور از نفوذ خود بر اسلام آباد و طالبان استفاده کرده و مسیر مذاکرات را به نفع دولت افغانستان هموار نماید.

به گزارش خبرنگار مهر در کابل، اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان که روز گذشته به عربستان سعودی سفر کرده بود، با مقامات بلند پایه این کشور دیدار و گفتگو کرد.

اگرچه افزایش روابط دو کشور و بررسی برخی مسائل منطقه ای، محور گفتگوهای اشرف غنی و ملک سلمان عنوان شده بود، اما گفته می شود هدف اصلی این دیدار، گفتگو در خصوص مذاکرات صلح افغانستان با طالبان و نقش گیری عربستان در این مذاکرات خواهد بود.

اشرف غنی خواستار نقش عربستان سعودی در گفتگوهای صلح افغانستان با طالبان است تا این کشور از نفوذ خود بر اسلام آباد و طالبان استفاده کرده و مسیر مذاکرات را به نفع دولت افغانستان هموار نماید.

گفتنی است که عربستان سعودی رژیم طالبان را به رسمیت شناخته بود و روابط تنگاتنگی با رهبران طالبان در زمان حکومت این رژیم بر افغانستان داشت.