روزنامه رسالت: به برخی از چهره های سیاسی اصولگرا نمی توان برای وحدت اعتماد کرد

روزنامه رسالت در بخشی از سرمقاله خود که به همگرایی اصولگرایان اختصاص دارد نوشت:

گروهی از شخصيت‌هاي سياسي، كساني هستند كه اگر چه در جبهه اصولگرايان تعريف مي‌شوند اما تجربه نشان داده است كه به هيچ وجه نمي‌توان به آنان اعتماد كرد و همزمان با لابي سياسي با اصلاح‌طلبان و ديگر رقباي اصولگرايان، به يارگيري و تقويت پايگاه سياسي خود در ميان اصولگرايان هم ادامه مي‌دهند و حتي زيركانه در راه دستيابي اصولگرايان به همگرايي مانع‌تراشي مي‌كنند. براي اين افراد، حفظ موقعيت خودشان از همه چيز مهمتر است و لذا نبايد ساده انديشانه به قول آنان اعتماد كرد و حتي بيم آن مي‌رود كه اين افراد، عوامل خود را در رده‌هاي بالاي ساماندهي و همگرايي اصولگرايان، نفوذ دهند تا در فرصت مناسب بتوانند حرف خود را به كرسي بنشانند يا فرآيند همگرايي را به شكست بكشانند.
[span]17302

کد N768354