انتقاد پارلمان افغانستان از عملکرد ضعیف اطلاعاتی دولت

سیاسی

نمایندگان پارلمان افغانستان از عملکرد ضعیف نهادهای اطلاعاتی این کشور در پیدا کردن موقعیت ۳۱ مسافر ربوده شده انتقاد کردند.

به گزاش خبرنگار مهر در کابل، سه هفته از ربوده شدن ۳۱ مسافر هزاره که توسط افراد نقاب پوش در مسیر قندهار ـ کابل ربوده شدند می گذرد، اما تا کنون هیچ رد پایی از آنان دریافت نشده است.

سید نادر شاه بحر عضو مجلس افغانستان گفت: نهادهای اطلاعاتی، وزارت کشور و وزارت دفاع عملکرد ضعیفی داشته و تاکنون نتوانسته اند موقعیت گروگان ها را معلوم کنند.

«بحر» با ذکر اینکه فرهنگ گروگان گیری در افغانستان یک پدیده تازه و خطرناک است افزود: در نتیجه مشخص نشدن موقعیت گروگان ها، عملیات نظامی نیز برای نجات مسافران، کارساز نبوده است.

چندی پیش، خانواده این مسافران و اعضای حزب کار و توسعه افغانستان مقابل ساختمان پارلمان این کشور تجمع کرده و به سهل انگاری دولت در نجات گروگان ها اعتراض کردند.