از سوی شورای مرکزی صورت گرفت؛

انتخاب اعضای شورای سیاست‌گذاری و شاخه جوانان و دبیرخانه ندا

سیاسی

شورای مرکزی حزب ندای ایرانیان، اعضای شورای سیاست گذاری و روسای شاخه جوانان و دبیرخانه این حزب را مشخص کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری حزب ندای ایرانیان، حسن یونسی معاون سیاسی و رئیس شورای سیاست گذاری حزب ندای ایرانیان در این جلسه اعلام کرد ۵ نفر از اعضای شورای سیاست گذاری شامل روسای دفاتر سیاسی (محمد صابری)، مطالعات استراتژیک (پیمان خواجوی)، توسعه و اقتصاد (سعیده استکی)، فرهنگی و اجتماعی (احسان ارجمند حقیقی)، و پایش (امین پورحسن قلی) هستند. اعضای دیگر این شورا از بین کاندیداهای اعلامی از سوی حسن یونسی معاون سیاسی حزب توسط شورای مرکزی انتخاب شدند که اسامی آن ها به شرح ذیل است:

۱- سجاد سالک ۲- رضا شریفی ۳- عیسی چمبر ۴- عبدالحسین کزازی ۵- مرضیه امیری ۶- سامان بختیاری ۷- سعید سیف ۸- علیرضا کفشکنان ۹- کیوان پیشرویان همچنین در این جلسه رئیس شاخه جوانان و مسئول دبیرخانه حزب توسط شورای مرکزی به شرح ذیل انتخاب شدند: سودابه رادفرد رئیس شاخه جوانان سید حنظله هدایتی مسئول دبیرخانه.

گفتنی است بهروز شجاعی رئیس سابق کمیته اطلاع رسانی و تبلیغات حزب ندای ایرانیان در جلسه اخیر شورای مرکزی به عنوان میهمان حضور داشت و از سوی مجید فراهانی دبیر کل حزب، از زحمات وی تقدیر و تشکر به عمل آمد.