شورای امنیت هنوز قطعنامه لغو تحریمهای ایران را مدنظر قرارنداده است

خبرگزاری صدا و سیما نوشت:

به گزارش ایتارتاس از مقر سازمان ملل، دیپلمات های عضو شورای امنیت سازمان ملل روز جمعه اعلام کردند این شورا هنوز گفتگو درباره قطعنامه لغو تحریم های بین المللی ایران را آغاز نکرده است.
احتمال لغو تحریم های ایران در صورت دستیابی به توافق احتمالی درباره مسئله هسته ای ایران مد نظر قرار گرفته است.
دیپلمات یکی از کشورهای غربی گفت هیچ مذاکراتی در مقر سازمان ملل درباره این مسئله برگزار نشده است. در حال حاضر احتمال تصویب چنین قطعنامه ای تنها در چارچوب و در سطح گروه پنج به علاوه یک مورد بررسی قرار گرفته است.
یک دیپلمات دیگر خاطر نشان کرد گفتگوها به طور اصولی درباره احتمال لغو تحریم های ایران برگزار شده است، با این حال این گفتگوها در سطح شورای امنیت سازمان ملل نبوده است.
یک دیپلمات کشور ثالث نیز گفت در برهه ای در نهایت به طور قطع مسئله لغو تحریم ها در شورای امنیت سازمان ملل مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
این دیپلمات گفت پس از آنکه سازمان ملل و تهران درباره برنامه هسته ای ایران به توافق دست یافتند قطعنامه ای با هدف حمایت از توافق تصویب خواهد شد.

4949

کد N766538