واکنش فرانسه به بررسی قطعنامه شورای امنیت برای لغوتحریم‌های ایران

سیاسی

گزارش یک رسانه غربی درباره مذاکرات غربیها در زمینه تصویب قطعنامه‌ ای در شورای امنیت برای لغو تحریم‌ های ایران واکنش فرانسه را به همراه داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، رویترز گزارش داد که قدرتهای جهانی مذاکرات خود را درباره تصویب قطعنامه‌ ای در شورای امنیت سازمان ملل برای لغو تحریم‌ های ایران آغاز کرده اند.

این گزارش واکنش «ژرارد آرو» سفیر فرانسه در واشنگتن را به همراه داشت و ضمن تدریجی و برگشت پذیر بودن تحریم ها، غنی‌ سازی در ایران را منوط به قطعنامه شورای امنیت توصیف کرد.

این اظهارات درحالیست که وزیر خارجه آمریکا پس از شرم الشیخ روز یکشنبه برای مذاکره با جواد ظریف وزیر خارجه ایران درباره برنامه هسته ای کشورمان به لوزان سوئیس می رود.