اصلاحات در نهادهای قضایی افغانستان

سیاسی

ریاست جمهوری افغانستان، اصلاحاتی جدی و فوری را در نهادهای قضایی آغاز کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر در کابل، در ارزیابی هایی که در نهادهای قضایی افغانستان صورت گرفت مشخص شد بیش از یک هزار نفر از دادستان ها، فاقد تحصیلات عالی به ویژه در رشته حقوق هستند.

این در حالی است که طبق ماده ۲۸ قانون تشکیل و صلاحیت های دادستانی کل افغانستان، داشتن مدرک تحصیلی لیسانس در رشته حقوق، اولین شرط برای جذب اعضای نهادهای قضایی است.

قرار است جزئیات بیشتری در این زمینه منتشر شود و اصلاحات جدی و عملی در خصوص تحول سیستم قضایی افغانستان آغاز گردد.