آزادی پنج گروگان تونسی در لیبی

سیاسی

منابع وابسته به وزارت کشور تونس از آزادی پنج گروگان این کشور در لیبی خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه العهد، وزارت خارجه تونس با صدور بیانیه ای از آزادی پنج شهروند تونسی گروگان گرفته شده در لیبی خبر داد.

در این بیانیه آمده است: از طریق کانالهای دیپلماتیک طرف گروگان گیرنده مشخص شد و آنها را راضی به تحویل شهروندان تونسی گروگان گرفته شده به کنسول تونس در طرابلس کردیم.

وزارت کشور تونس از حسن همکاری برخی طرفهای لیبی مسئول در آزادی تونسی های گروگان گرفته شده قدردانی کرد.