حسن روحانی به تهران بازگشت

سیاسی

رییس جمهوری چهارشنبه شب و در پی امضای ۱۷ سند كه راه همكاریهای همه جانبه تهران – عشقّ آباد را بیش از پیش هموار می سازد، به سفر دوروزه رسمی خود به تركمنستان پایان داد و دقایقی پیش وارد تهران شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن روحانی كه در صدر یك هیات عالی رتبه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی به تركمنستان سفر كرده بود،پیش از ترك عشق آباد، در ضیافت شامی كه "قربانقلی بردی محمد اف" رییس جمهوری تركمنستان به افتخار ایشان برگزار كرده بود، شركت كرد.

رئیس جمهور دقایقی پیش وارد تهران شد.

خبر تکمیل می شود.