• ۶بازدید

فیلم/حمله به خبرنگاران شبکه تلویزیونی آفریقای جنوبی دربرنامه زنده

دو خبرنگار یک شبکه تلویزیونی در آفریقای جنوبی در حین پخش برنامه زنده از سوی سارقان مسلح مورد حمله قرار گرفتند.

فیلم/حمله به خبرنگاران شبکه تلویزیونی آفریقای جنوبی دربرنامه زندهدو خبرنگار یک شبکه تلویزیونی در آفریقای جنوبی در حین پخش برنامه زنده از سوی سارقان مسلح مورد حمله قرار گرفتند.

کد N765162

وبگردی