تحریم ایران آسیب جدی به ما زده

ایران و انگلیس

نسیم آنلاین نوشت:

"لرد لامونت" گفت: تحریم ایران آسیب جدی به شرکت‌‌های انگلیسی وارد کرده است. نماینده مجلس اعیان و عضو اتاق مشترک بازرگانی انگلیس و ایران گفت: ظرفیت‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری خوبی در بخش نفت و گاز، انرژی، معادن و ایجاد زیر ساخت‌‌های حمل و نقل در ایران فراهم است.
او گفت: بازرگانان انگلیسی مشتاقانه منتظرند مشکلات فنی موجود برای برقراری روابط دو کشور برطرف و زمینه برای همکاری های اقتصادی و بازرگانی میان دو کشور فراهم شود.
در این نشست که شماری از اعضای اتاق مشترک بازرگانی انگلیس و ایران حضور داشتند، بر آمادگی شرکتهای انگلیسی برای حضور در بازار ایران تاکید شد.

 


45231

 

کد N764102