هشدار حامد کرزای به اشرف غنی

سیاسی

حامد کرزای، رئیس جمهور پیشین افغانستان به دولتمردان کشورش هشدار داده و گفت: تسلیم شدن به فشارهای پاکستان مبارزات مردم افغانستان علیه امپریالیسم بریتانیا و تجاوز شوروی را بی ارزش خواهد ساخت.

به گزارش خبرنگار مهر در کابل، حامد کرزای رییس جمهور پیشین افغانستان به اشرف غنی هشدار داد که در روابط خود با پاکستان محتاط باشد.

وی تاکید کرد کشورش هرگز تسلیم فشارهای پاکستان نخواهد شد و اجازه نخواهد داد تا سیاست خارجی افغانستان توسط اسلام آباد کنترل شود.

وی به مقامات دولت وحدت ملی که بیش از هر زمان دیگری به پاکستان نزدیک شده اند هشدار داده و گفت: تسلیم شدن به فشارهای پاکستان مبارزات مردم افغانستان علیه امپریالیسم بریتانیا و تجاوز شوروی را بی ارزش خواهد ساخت.

رییس جمهور پیشین افغانستان افزود: من یک آدم صلح جو هستم، از خشونت متنفرم. اگر علیه شوروی جنگ نکرده بودیم، به مراتب وضعیت بهتر داشتیم. اما اگر ما کنترل سیاست خارجی خود را از دست بدهیم، پس تمام جنگ های ما علیه بریتانیا در ۱۰۰ سال پیش و جنگ ما علیه شوروی، بی معنی می شود.

این اظهارات در حالی است که دولت جدید افغانستان به رهبری اشرف غنی، مستمرا با اسلام آباد در تماس بوده و تلاش دارد به پاکستان اطمینان دهد که دولت جدید خواهان رابطه دوستانه با اسلام آباد است. کرزای پیش از این گفته بود که در همه امور از دولت وحدت ملی حمایت خواهد کرد  غیر از رابطه با پاکستان.

وی در مراسم سوگند وفاداری رهبران حکومت وحدت ملی افغانستان نیز تاکید کرده بود که سیاستمداران افغانستان باید در روابط شان با امریکا و پاکستان محتاط باشند؛ چرا که این دو کشور اهداف مشخصی را در افغانستان دنبال می کنند.