کمک های بین‌المللی برای پیشگیری از حوادث طبیعی در افغانستان

سیاسی

بنابر گزارش ها قرار است سازمان بین المللی مهاجرت و کشور ژاپن، در ۳۶ ماه آینده ۹.۹ میلیون دلار برای جلوگیری از حوادث طبیعی به افغانستان کمک کند.

به گزارش خبرنگار مهر در کابل، اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان، با انتشار اطلاعیه ای اعلام کرد این اداره طرح هایی را به منظور جلوگیری از آسیب ها و خطرات طبیعی در افغانستان با سازمان ملی مهاجرت و کشور ژاپن امضاء کرده است.

این توافقنامه توان و ظرفیت اداره مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان را افزایش می دهد.

بنابر گزارش ها قرار است سازمان بین المللی مهاجرت و کشور ژاپن، در ۳۶ ماه آینده ۹.۹ میلیون دلار برای جلوگیری از حوادث طبیعی به افغانستان کمک کند.

در سال های اخیر، حوادث طبیعی مانند بهمن، زلزله و سیل تلفات و آسیب های قابل توجهی در افغانستان داشته است.

رانش زمین در بدخشان و بهمن در پنجشیر، از حوادث مرگبار طبیعی در سال های اخیر افغانستان بوده است.

بررسی های سازمان ملل نشان می دهد همه ساله ۲۵۰ هزار شهروند افغانستان از حوادث طبیعی رنج می برند.

سازمان ملل می گوید که از سال ۲۰۰۸ به این سو، به طور میانگین سالانه ۲۳ هزار نفر خانه و سرپناه خود را بر اثر حوادث ناگوار طبیعی از دست می دهند و به دیگر مناطق افغانستان مهاجرت می کنند.