عضویت شعبه خراسان رضوی حزب ندای ایرانیان در شورای هماهنگی جبهه اصلاحات

اصلاح‌طلبان,جبهه اصلاحات

امیرشهلا، رئیس شعبه خراسان رضوی حزب ندای ایرانیان گفت: در جلسه دیروز شورا، اعضاء پس از بررسی اساسنامه و مرامنامه حزب ندای ایرانیان و استماع سخنان نمایندگان حزب در شعبه خراسان رضوی، به اتفاق آراء، عضویت ما را در شورای هماهنگی جبهه اصلاحات به تصویب رساندند.

به گزارش ایسنا به نقل از سایت حزب ندای ایرانیان امیرشهلا گفت: در جلسه دیروز شورا، اعضاء پس از بررسی اساسنامه و مرامنامه حزب ندای ایرانیان و استماع سخنان نمایندگان حزب در شعبه خراسان رضوی، به اتفاق آراء، عضویت ما را در شورای هماهنگی جبهه اصلاحات به تصویب رساندند.

عضو شورای مرکزی حزب ندای ایرانیان با اشاره به آیین نامه داخلی شورای هماهنگی جبهه اصلاحات افزود: براساس آیین‌نامه داخلی شورا، در خصوص عضویت احزابی که شعبه مرکزی‌شان هنوز به عضویت شورای هماهنگی مرکز درنیامده باشند، نیاز به دو سوم آراء است و چون عضویت حزب ندای ایرانیان در تهران، هنوز مراحل تشریفاتی‌اش را طی می‌کند، در جلسه دیروز رأی گیری با ورقه و به صورت محرمانه انجام شد و اعضای حق رای دار شورا به اتفاق آراء عضویت ندای ایرانیان- شعبه خراسان را تایید کردند.

وی افزود: همچنین با پیشنهاد نمایندگان حزب ندای ایرانیان و تایید اعضای شورا، عضویت احزاب ناظر در شورا از یک سال به سه ماه کاهش یافت تا زمینه لازم برای ایفای نقش احزاب جدید در فرایند تصمیم سازی شورای هماهنگی بیش از پیش فراهم شود.

انتهای پیام

کد N761511