نوبخت: دولت سال آینده به زوج های جوان و مستمندان وام خانه دار شدن می دهد

محمدباقر نوبخت, مسکن, زوج جوان

نوبخت گفت: سال گذشته ۴۸۰۰ میلیارد تومان برای ارزان کردن بهداشت و درمان اختصاص یافت.‎

نسیم آنلاین نوشت:


نوبخت گفت: سال گذشته ۴۸۰۰ میلیارد تومان برای ارزان کردن بهداشت و درمان اختصاص یافت.‎ معاون رئیس جمهور گفت: سال آینده وام ارزان قیمت ساخت مسکن برای زوج‌های جوان و نیازمندان ارائه می‌شود. امسال نسبت به پارسال ۲۴۶ طرح بزرگ به اتمام رساندیم و ۸۰۰ پروژه بهره برداری شد.محمد باقر نوبخت در همایش پلیس راهور با بیان اینکه سهم جرائم رانندگی در بخش درآمد کشور به انگیزه درآمدزایی وصول نمی‌شود، گفت: به درآمد جریمه تخلفات رانندگی به عنوان منبع درآمدزا نگاه نمی‌کنیم.او گفت: افزایش نرخ جریمه‌های رانندگی به قدرت بازدارندگی و اقتصادی مردم بستگی دارد.نوبخت ادامه داد: در سال آینده وابستگی به درآمد نفتی تقلیل و با تلاش دولت و مجلس منابع غیرنفتی همچون مالیات و گمرکات افزایش می‌یابد‎ 
     
23231 


کد N761465