تعطیلی بندر غزه در همبستگی با شهادت ماهیگیر فلسطینی

سیاسی

وزارت کشور فلسطین اعلام کرد که بندر غزه در همبستگی با شهادت ماهیگیر فلسطینی به دست نظامیان صهیونیستی به مدت سه روز تعطیل شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، وزارت کشور فلسطین اعلام کرد که در واکنش به شهادت یک ماهیگیر فلسطینی به دست نظامیان رژیم صهیونیستی بندر غزه به مدت سه روز به حالت تعطیل درآمد.

این ماهیگیر فلسطینی روز گذشته بعد از آنکه نیروی دریایی رژیم صهیونیستی به سمت وی و دو ماهیگیر دیگر فلسطینی شلیک کرد، در بیمارستانی در نوار غزه به شهادت رسید.

خواندنی از سراسر وب