توافق دولت کلمبیا و شورشیان برای پاکسازی میادین مین

سیاسی

دولت کلمبیا و شورشیان چپگرای آن کشور توافق کرده اند که برای خنثی کردن مینهای کارگذاشته شده در مناطق روستایی همکاری کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، دولت کلمبیا و شورشیان گروه موسوم به فارک از دهه ۱۹۶۰ در جنگ فرسایشی مسلحانه به سر برده اند.

اعلام توافق دو طرف برای خنثی و پاکسازی کردن مینهای کلمبیا در کشور کوبا صورت گرفت، جایی که دولت و شورشیان برای بیش از دو سال در آن مشغول مذاکره برای بازگشت صلح به کشور خود بوده اند.

در کلمبیا در طول ۱۵ سال گذشته بیش از ۱۱,۰۰۰ نفر توسط مین کشته یا مجروح شده اند.

بر اساس توافق انجام گرفته، شورشیان و ارتش برای خنثی کردن مینها و پاکسازی مناطق مین گذاشته شده در کنار هم کار خواهند کرد.

اومبرتو دلا کایه، رییس هیات دولتی در مذاکرات با شورشیان گفته است که پاکسازی مینها اولین قدم، ولی قدمی بسیار بزرگ برای رسیدن به صلح است.

نظارت بر امر خنثی سازی و پاکسازی مناطق مین گذاشته شده بر عهده متخصصانی از کشور نروژ خواهد بود. نروژ یکی از کشورهایی است که مذاکرات صلح میان دولت و شورشیان کلمبیا را تسهیل کرده است.

بر اساس توافق، اعضای فارک که در امر خنثی سازی مین مشغول خواهند بود لباس متحد الشکل رزمی بر تن نخواهند داشت و اسلحه حمل نخواهند کرد.

مذاکرات دولت کلمبیا و شورشیان در ماه نوامبر ۲۰۱۲ آغاز شد. دو طرف تا کنون در خصوص چندین مسئله از جمله تجارت مواد مخدر، اصلاحات ارضی و مشارکت سیاسی به توافق رسیده اند.

تخمین زده شده است که بیش از ۲۲۰,۰۰۰ نفر در طول پنج دهه درگیری در کلمبیا جان خود را از دست داده باشند.